mgr katarzyna nowotny - pielęgniarka naczelna

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

Mgr Katarzyna Nowotny w 1989 r ukończyła Studium Medyczne w Kielcach uzyskując dyplom pielęgniarstwa na podbudowie szkoły średniej – Studium Nauczycielskie. W latach 1989-1996 pracowała jako pielęgniarka Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej a od 1996-2008 w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu.

W międzyczasie, godząc pracę zawodową podjęła studia na Wydziale Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach osiągając tytuł magistra pielęgniarstwa. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie Placówkami Ochrony Zdrowia, gdzie uzyskała również certyfikat kompetencji jako: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w służbie zdrowia.

W 2008 roku podjęła pracę w NZOZ Salubris w Zabrzu, gdzie współpracowała z zespołem ortopedycznym „Szpital Zaborze”. W 2010 r. podjęła pracę w szpitalu specjalistycznym Sanvimed NZOZ Szpital Zaborze Sp. z o.o. w Zabrzu.

Brała udział w licznych szkoleniach i ukończyła takie kursy jak:

  • Opieka paliatywna,
  • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa,
  • Pielęgniarstwo rodzinne,
  • Krwiolecznictwo,
  • Kurs języka migowego - I, II, III stopień.