mgr Renata Tutka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego


PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

Mgr Renata Tutka ukończyła Liceum Medyczne im. M. Curie - Skłodowskiej w Zabrzu w 1988 r. 
uzyskując dyplom pielęgniarki. W latach 7988 - 2014 pracowała jako pielęgniarka odcinkowa 
w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu. 
Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe ukończyła WSPS w Dąbrowie Górniczej uzyskując 
tytuł licencjata pielęgniarstwa oraz ŚUM w Katowicach uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa. 
Zdobyła również tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 
W 2014 r. podjęła pracę w Szpitalu Specjalistycznym Sanvimed.

Brała udział w licznych konferencjach, szkoleniach i kursach:
- specjalizacji chirurgicznej,
- zapis i interpretacja zapisu EKG,
- anestezjologia i intensywna opieka,
- resuscytacja krążeniowo oddechowa,
- krwiolecznictwo,
- żywienie enteralne i parenteralne,
- podstawy sterylizacji.