Ortopedia

Poniżej wykaz procedur i zakres leczenia poradni i szpitala:


Endoprotezoplastyka

Polega na całkowitej wymianie stawu, czyli zastąpieniu naturalnego stawu sztucznym – endoprotezą. Zabieg przywraca utracone czynności tego stawu i umożliwia wykonywanie podstawowych ruchów, takich jak chodzenie, podnoszenie ciężarów. Jest to jedyna metoda, umożliwiająca chodzenie bez odczuwania bólu. Wszczepiamy endoprotezy kolana czy biodra enomowanych firm takich jak SMITH & NEPHEW oraz AESCULAP i BIOMED.

Wykonujemy zabiegi z zakresu endoprotezoplastyki totalnej i subtotalnej stawów:

 • biodrowego
 • kolanowego
 • kapoplastyka stawu biodrowego

Staw biodrowy, kolanowy

Większość endoprotez stawu biodrowego składa się z trzech zasadniczych elementów: tytanowego trzpienia, ceramicznej główki oraz panewki z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. W przypadku stawu kolanowego, wyróżnia się: dwie tytanowe, implantowane na nasadach kości oraz kość w postaci wkładki, wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Protezy te różni zasadniczo tylko sposób mocowania w kości i stąd wyróżnia się protezy cementowe, osadzane na cemencie podobnie jak "plomba zębowa", oraz protezy bezcementowe, implantowane na zasadzie zaklinowania, a następnie wgojenia kostnego. Niejednokrotnie słaba wytrzymałość mechaniczna kości uniemożliwia zaimplantowanie protezy bezcementowej.

Kapoplastyka stawu biodrowego jest nowoczesną metodą oszczędnej endoprotezoplastyki. Operacja ta zachowuje głowę i szyjkę kości udowej, a tym samym prawidłowe warunki anatomiczne. Zaletą tej metody jest zastosowanie powierzchni trących metal-metal, które wykazują dużą odporność na ścieranie, czego nie zapewniają inne typy endoprotez. Kapoplastyka nie musi być rozwiązaniem ostatecznym. Oznacza to, że jeśli z jakiegoś powodu, np.: wypadku, wystąpi konieczność rewizji, można usunąć głowę i szyjkę kości udowej i implantować odpowiedni trzpień protezy z głową metalową (jak w przypadku protezy całkowitej) pozostawiając panewkę.

W naszym ośrodku wykonujemy zabiegi endoprotezoplastyki po uprzednim zakwalifikowaniu ortopedycznym i anestezjologicznym chorego. To jednak nie wszystko, ponieważ jesteśmy gotowi przeprowadzić takie zadania jak artroskopia kolana czy realloplastykę biodra. Ortopedia w naszym śląskim centrum jest wykonywana od A do Z!

Zapoznaj się z opinią oraz operacją wszczepienia ENDOPROTEZY

Operacja endoprotezy

Długość pobytu:

Pobyt w szpitalu trwa średnio od 5 do 10 dni i kończy się na wstępnej rehabilitacji.

Po zabiegu:

Po przebytym zabiegu, chory pozostaje pod stałą kontrolą w przyszpitalnej poradni ortopedycznej, skąd jest kierowany na 3 tygodniowy turnus leczenia usprawniającego w renomowanym ośrodku rehabilitacyjnym.

Czas oczekiwania:

Termin oczekiwania na zabieg operacyjny waha się od 2 do 4 tygodni.

Zagadnienia:

endoproteza, endoproteza kolana, staw biodrowy endoproteza, operacja biodra, endoproteza biodra, kapoplastyka stawu biodrowego, endoproteza stawu kolanowego, endoproteza stawu biodrowego, proteza biodra, protezy kolana, proteza stawu biodrowego


Artroskopia

Artroskopia to bardzo nowoczesna i małoinwazyjna metoda leczenia operacyjnego stawów. Polega na wprowadzeniu do jamy stawu - z niewielkiego cięcia 0,5 cm - kamery, która przenosi obraz na ekran monitora. Umożliwia to wprowadzenie narzędzi chirurgicznych z odrębnych, niewielkich nacięć skóry i wykonanie operacji naprawczej. W rekonstrukcji artroskopowej uszkodzeń barku, posługujemy się instrumentarium oraz systemem firmy ConMed Linvatec. Dysponujemy systemami implantów SUPER REVO, Bio Mini – Revo.

 

 • Artroskopii stawów kolanowego, barkowego i skokowego
 • Artroskopowe operacyjne leczenie uszkodzeń:
  • łąkotek
  • więzadeł krzyżowych stawu kolanowego
  • chrząstki stawowej

 

Artroskopia - Staw kolanowy

Najczęstszymi schorzeniami leczonymi metodą artroskopową są uszkodzenia łąkotek oraz więzadeł stawu kolanowego. Wykonujemy również zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne uszkodzonych struktur przy pomocy nowoczesnego instrumentarium. Umożliwia ono zszycie łąkotki, jak również przeprowadzenie artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) przy pomocy przeszczepu autogennego wykonanego z pobranych ścięgien mięśni półścięgnistego i półbłoniastego. Odrębną grupą schorzeń, kwalifikujących się do leczenia techniką artroskopową są uszkodzenia chrząstki stawowej i rozpoczynająca się choroba zwyrodnieniowa stawu. W tych przypadkach, stosujemy technikę opracowania ubytków metodą mikrozłamań i wyrównania "shavingu", uszkodzonej powierzchni stawowej. Powstająca blizna w miejscu uszkodzonej powierzchni stawowej zastępuje zniszczoną chrząstkę stawową, przywracając funkcję stawu.

Długość pobytu:

W przypadku artroskopii stawu kolanowego, pobyt w szpitalu trwa średnio od 1 do 3 dni i kończy się na wstępnej rehabilitacji umożliwiającej chodzenie o kulach.

Po zabiegu:

Po przebytym zabiegu, chory pozostaje pod stałą kontrolą w przyszpitalnej poradni ortopedycznej, skąd jest kierowany do ośrodka rehabilitacyjnego.

Czas oczekiwania:

Termin oczekiwania na zabieg operacyjny waha się od 2 do 3 tygodni.

Artroskopia - Staw barkowy

Do artroskopowej diagnostyki rekonstrukcji barku, kwalifikują się wszyscy chorzy, odczuwający dolegliwości bólowe, utrzymujące się dłużej niż 3 tygodnie, samoistne lub spowodowane urazem w obrębie stawu barkowego, uniemożliwiające swobodny ruch we wszystkich kierunkach, promieniujący często w kierunku łokcia. Wykonujemy artroskopową rekonstrukcję pierścienia rotatorów oraz uszkodzeń obrąbka panewki stawowej. W zastarzałym nawykowym zwichnięciu barku, wykonujemy zabiegi chirurgiczne z użyciem przeszczepów kostnych, uzupełniających zniszczoną torebkę stawową.

Długość pobytu:

Po artroskopii stawu barkowego, pacjent jest wypisywany do domu w 2 lub 3 dobie po operacji.

Po zabiegu:

Po przebytym zabiegu, chory pozostaje pod stałą kontrolą w przyszpitalnej poradni ortopedycznej, skąd jest kierowany do ośrodka rehabilitacyjnego.

Czas oczekiwania:

Termin oczekiwania na zabieg operacyjny waha się od 2 do 3 tygodni.

Zagadnienia:

stawy kolanowe, więzadła kolana, artroskopia stawu kolanowego, rekonstrukcja więzadła krzyżowego


Złamania, zwichnięcia

Wykonujemy zabiegi z zakresu zachowawczego i operacyjnego leczenia złamań, zwichnięć, skręceń kończyn u dorosłych i dzieci.

Dysponujemy nowoczesnym instrumentarium chirurgicznym, umożliwiającym stosowanie nowoczesnych metod zespalania kości, takich jak: osteosynteza stabilna, metoda A.O., gwoździowanie śródszpikowe oraz stabilizacja zewnętrzna typu "Zespol" i "Ilizarow", itp.

Zespół dysponuje ponad 32-letnim doświadczeniem zawodowym w leczeniu tego typu uszkodzeń kości i osiąga bardzo dobre wyniki terapeutyczne.

Pacjenci są indywidualnie kwalifikowani do zabiegu, po specjalistycznej konsultacji ortopedycznej.

Zagadnienia:

urazy kolana, uraz kolana, urazy kolan, urazy stawu skokowego, urazy stawu kolanowego, rehabilitacja kolana, rehabilitacja kolana, staw kolanowy, kontuzja kolana


Operacje naprawcze

Wykonujemy operacje naprawcze zaburzeń zrostu kostnego, które polegają na odświeżeniu końców odłamów kostnych, wycięciu tkanek włóknistych uniemożliwiających zrost kostny, przywróceniu stosunków anatomicznych operowanej kończyny, i pobudzeniu zrostu przeszczepami autogennymi kości gąbczastej, pobranej najczęściej z talerza biodrowego oraz stabilnym zespoleniu odłamów kostnych. Leczenie operacyjne obejmuje:

 

 • Zaburzenia zrostu kostnego, takie jak:
  • zrost opóźniony
  • brak zrostu
  • staw rzekomy
 • Pourazowe deformacje
 • Zrosty patologiczne
 • Przykurcze stawowe

 

Pacjenci są indywidualnie kwalifikowani do zabiegu, po specjalistycznej konsultacji ortopedycznej.

Zagadnienia:

zwyrodnienie kolana, zwyrodnienie stawu barkowego, halluksy, cieśń nadgarstka


Operacje korekcyjne

Wykonujemy zabiegi z zakresu operacji korekcyjnych wad wrodzonych i nabytych narządów ruchu u dorosłych i dzieci.

Wady wrodzone:

 

 • niedorozwój i zwichnięcie stawu biodrowego
 • stopa końsko - szpotawa
 • stopa płaska
 • zniekształcenia i przykurcze powstałe w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego

 

Najczęściej spotykaną wadą wrodzoną u dzieci jest niedorozwój stawu biodrowego. Obecnie wada ta, w wyjątkowych przypadkach, kwalifikuje się do leczenia operacyjnego dzięki rozwiniętej diagnostyce ultrasonograficznej, umożliwiającej wczesne wykrycie schorzenia. Rzadziej spotykaną wadą, ale częściej kwalifikującą się do leczenia operacyjnego, jest wrodzona stopa końsko - szpotawa, nie nastręczająca problemów diagnostycznych. Jeżeli leczenie zachowawcze stopy końsko - szpotawej nie przynosi zadowalającego efektu, należy skonsultować dziecko w przyszpitalnej poradni ortopedycznej w celu ustalenia dalszego postępowania. Ośrodek nasz zajmuje się także operacyjną korekcją zniekształceń i przykurczów stawów w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego.

Wady nabyte:

 

 • paluch koślawy (hallux)
 • stopa poprzecznie płaska
 • palce młotkowate
 • ostrogi piętowe
 • wyrośla kostne
 • modzele
 • torbiele stawowe

 

Operujemy z dobrym efektem nabyte deformacje stóp w postaci palucha koślawego tzw. "halluxa", stopy poprzecznie płaskiej oraz palców "młotkowatych". Wszystkie te deformacje, mogą być operacyjnie skorygowane w jednym czasie, w trakcie kilkudniowego pobytu w szpitalu. Ostrogi piętowe, wyrośla kostne, modzele oraz torbiele stawowe (gangliony), operujemy w systemie chirurgii jednodniowej i dalsze leczenie kontynuujemy w przyszpitalnej poradni ortopedycznej. Pacjenci są indywidualnie kwalifikowani do zabiegu, po specjalistycznej konsultacji ortopedycznej.


Chirurgia ręki

Wykonujemy zabiegi naprawcze uszkodzeń urazowych i przeciążeniowych ścięgien i ich przeszczepów:

 

 • zabiegi rekonstrukcyjne ścięgien
 • operacje deformacji, przykurczów, blizn i ubytków pourazowych ręki
 • operacyjne leczenie zespołu cieśni kanału nadgarstka i innych neuropatii

 

Zajmujemy się leczeniem uszkodzeń urazowych i przeciążeniowych ścięgien i ich przyczepów, jak również leczeniem deformacji i przykurczów bliznowatych w obrębie ręki, takich jak choroba Dupuytrena oraz często spotykanym zespołem cieśni kanału nadgarstka i innych nabytych neuropatii obwodowych.Pacjenci są indywidualnie kwalifikowani do zabiegu, po specjalistycznej konsultacji ortopedycznej.


Sonochirurgia

NZOZ „Szpital Zaborze” Spółka z o. o wdraża sonochirurgię - nowoczesną, innowacyjną minimalnie inwazyjną technikę operacyjną polegającą na wykorzystaniu obrazowania pola operacyjnego i zmian patologicznych w tkankach przy użyciu aparatu USG. Umożliwia to precyzyjną lokalizację zmiany chorobowej i wykonanie minimalnego cięcia skórnego oraz przezskórną kontrolę pracy narzędzi chirurgicznych, takich jak shaver, końcówki robocze waporyzarora i innych elektronarzędzi. Ponadto techniki sonochirurgiczne umożliwiają wykonywanie precyzyjnych nakłuć stawów, kaletek maziowych, krwiaków pourazowych i zmienionych tkanek np. ścięgien i ich przyczepów. Umożliwia to precyzyjne podawanie leków, usuwanie krwiaków pourazowych oraz podawanie do uszkodzonych tkanek preparatów z autogennymi czynnikami wzrostu przyspieszającymi gojenie i regenerację uszkodzeń.

Zabiegi sonochirurgiczne są wykonywane ambulatoryjnie oraz w trybie chirurgii jednego dnia, czas pobytu chorego na oddziale nie przekracza 24 godzin i jest uzależniony od rodzaju znieczulenia zastosowanego przez anestezjologa podczas zabiegu.

Iniekcje dostawowe kwasem HIALURONOWYM

Bark

Biodro

Kolano

Osteoartroza – jak z nią wygrać?

Zwyrodnienie stawów (osteoartroza) staje się obecnie coraz poważniejszą kwestią ze względu na zjawiska dotykające znacznej części społeczeństwa: otyłość, brak ruchu lub jego monotonne powtarzanie, urazy komunikacyjne i sportowe. W niektórych krajach choroba ta dotyka przeszło 20% populacji osób powyżej czterdziestego roku życia, powodując ból oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Gdzie czyha wróg?

Osteoartroza może występować w każdym stawie, w którym znajduje się chrząstka szklista, jednak najczęściej zmiany dotyczą poddanych największym obciążeniom stawów kończyn dolnych – biodrowego i kolanowego. Na ich obciążenie istotny wpływ ma masa ciała pacjenta. Wcześnie powstała nadwaga (między dwudziestym a dwudziestym dziewiątym rokiem życia) może prowadzić do częstszego występowania zmian zwyrodnieniowych już po przekroczeniu pięćdziesiątego roku życia. Problem jest dość poważny, ponieważ proces chorobowy dotyka mięśni, aparatu torebkowo-więzadłowego stawu, powierzchni stawowych, warstwy podchrzęstnej kości, a nierzadko również sąsiadujących stawów.

Metody leczenia choroby zwyrodnieniowej

W leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów, poza metodami inwazyjnymi, stosuje się szeroki wachlarz metod nieoperacyjnych. Główne cele leczenia to:

 

 • redukcja bólu
 • poprawa funkcji motorycznej kończyny

 

Do najczęstszych metod służących redukcji objawów zwyrodnienia i poprawie komfortu życia pacjentów można zaliczyć farmakoterapię, fizykoterapię, rehabilitację oraz redukcję masy ciała, a także stosowanie różnego rodzaju protez lub przyrządów ortopedycznych.

Leki przeciwbólowe

Leczenie przeciwbólowe ma na celu nie tylko eliminację lub minimalizację bólu, lecz również poprzez jego redukcję zmniejszenie odruchowego napięcia mięśni.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Gdy oprócz bólu występuje obrzęk, wysięk lub wzmożone ucieplenie stawu, pojawiają się wówczas wskazania do zastosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Należy je aplikować bardzo ostrożnie osobom z przebytą chorobą wrzodową, chorobami nerek, nadciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami krzepliwości krwi.

Steroidowe leki przeciwzapalne

Steroidowe leki przeciwzapalne są ważną, ale i niebezpieczną bronią w walce z chorobą zwyrodnieniową. Są to preparaty hormonalne o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym w zależności od sposobu podania – miejscowym bądź ogólnym. Przeciwwskazaniami do zastosowania tej metody są stany zakaźne ostre (bateryjne, grzybicze, wirusowe), choroba wrzodowa żołądka, nasilona osteoporoza, zaburzenia psychiczne, niewydolność nerek, jaskra oraz cukrzyca.

Kwas hialuronowy – nadzieja na zdrowe stawy?

W ostatnich latach wprowadzono do leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kwas hialuronowy – główny składnik płynu stawowego. W warunkach fizjologicznych hialuronian (sól kwasu hialuronowego) jest związkiem syntetyzowanym i wydzielanym do płynu stawowego przez komórki błony maziowej – synowiocyty. Warunkuje on lepko-sprężyste właściwości płynu stawowego oraz odgrywa istotną rolę w prawidłowym ruchu stawu. W przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów zmniejsza się stężenie hialuronianu. Stąd też postanowiono uzupełnić ubytki kwasu hialuronowego jego syntetycznym odpowiednikiem wprowadzanym dostawowo w iniekcjach. Wiskosuplementacja to właśnie metoda polegająca na dostawowej suplementacji kwasu hialuronowego w bezbolesnych iniekcjach, podawanych w odstępach siedmiodniowych i powtarzanych od trzech do pięciu razy. Taki zabieg powoduje wzrost lepkości i elastyczności płynu stawowego, jego odżywienie oraz zwiększenie „śliskości” chrząstki stawowej, co poprawia warunki biomechaniczne stawu. Substancja ta zapewnia płynny ruch i zmniejsza tarcie powierzchni stawowych, a jednocześnie jest źródłem związków odżywczych dla chrząstki. Zaletą kwasu hialuronowego jest prawie całkowity brak efektów ubocznych. Największa zauważalna poprawa występuje u pacjentów z pierwszym stopniem zmian radiologicznych w stawie (do ok. 90%), ale nawet u pacjentów z czwartym stopniem zaawansowania choroby dochodzi do znacznego złagodzenia dolegliwości (ok. 40–50%). Co ciekawe, przy drugiej serii iniekcji pacjenci zgłaszają znacznie szybszą poprawę i zmniejszenie dolegliwości bólowych (ok. 80%).

Inna nowoczesna metoda stosowana w ostatnich latach – doustne podawanie siarczanu chondroityny, który ma pełnić funkcję ochronną wobec chrząstki stawowej – nie posiada wiarygodnie potwierdzonej wartości terapeutycznej w postaci doniesień naukowych.

Fizykoterapia

Poza farmakoterapią, w leczeniu osteoartrozy ogromną rolę odgrywa fizykoterapia połączona z odpowiednią rehabilitacją. Wielu autorów podkreśla postępujące w trakcie choroby przykurcze stawów, osłabienie mięśni oraz ogólne osłabienie kondycji pacjentów, także psychicznej, co z kolei znacznie utrudnia i spowalnia leczenie.

Leczenie zachowawcze może przebiegać w kilku niezależnych od siebie płaszczyznach. Efektywność omówionych metod jest różna. Tak duża liczba ich odmian wciąż świadczy o braku jednego skutecznego sposobu leczenia. Dlatego też należy stosować kombinacje metod zaakceptowanych przez pacjenta.

Przyczyny choroby zwyrodnieniowej stawów:

 

 • przeciążenia stawów
 • urazy wypadkowe
 • intensywny trening sportowy
 • zaburzenia neurologiczne
 • otyłość

 

Ruch to zdrowie!

W osteoartrozie rehabilitacja ruchowa jest niezwykle istotna, gdyż zapobiega zahamowaniu odżywiania stawów przez organizm, usztywnieniu, zanikom mięśni i wiotczeniu więzadeł.